Bữa cơm yêu thương

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tháng 10 yêu thương! chương trình “hướng về cơ sở” của công an nhân dân huyện Ea Súp.

Chân thành cảm ơn bữa cơm yêu thương của các đồng chí đến học sinh trường mầm non Thiên Nga.