Hội thi ” Vẽ tranh” dành cho trẻ mầm non 5 tuổi cấp trường. Năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-MNTN, ngày 21/9/2023 của  Trường Mầm non Thiên Nga về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023-2024;

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-MNTN ngày 23/11/2023 của Nhà trường Mầm non Thiên Nga về Tổ chức Hội thi : Vẽ tranh: dành cho trẻ mầm non 5 tuổi năm học 2023-2024.

Ngày 14/12/2023, trường Mầm non Thiên Nga Tổ chức thành công Hội thi ” Vẽ tranh” dành cho trẻ mầm non cấp trường năm học 2023-2024.